රෝහණ විජේවීරගේ බිරිඳගෙන් අභියාචනාධිකරණයට පෙත්සමක්

0
12

89 භීෂණ සමයේ අත්අඩංගුවට ගෙන අතුරුදන් වූ තම සැමියාවන ජ.වි.පෙ. නිර්මාතෘ රෝහණ විජේවීර අධිකරණයට ඉදිරිපත් කරන ලෙස හෝ මුදා හරින ලෙස ඉල්ලා ඔහුගේ බිරිඳ අභියාචනාධිකරණයට පෙත්සමක් ඉදිරිපත් කර තිබේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here