ඇමති සජිත් පක්ෂයේ ආශිර්වාදයෙන් යන්න කැමති තනතුර හෙළි කරයි

0
631

තමන් නියෝජ්‍ය නායක තනතුරට තමා ඡන්දයකින් පත් වනවා නම් ඒ සම්බන්ධයෙන් ආඩම්බර වන අමාත්‍ය සජිත් ප්‍රේමදාස පවසයි.

ප්‍රදේශීය සභාවේ සිට පාර්ලිමේන්තුව දක්වා නියෝජනය කරන මන්ත්‍රීවරුන්ගේ ආශීර්වාදයෙන් තමාට එම තනතුරට පත්වීමට අවස්ථාව ලැබේ නම් ඉන් තමා සතුටු වන බව ඔහු කියා සිටී.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here