සීදූව අපරාධ අංශයේ ස්ථානාධිපතිවරයා අල්ලස් කොමිසමෙන් අත්අඩංගුවට ගනියි

0
9

Image result for Arrest

සීදූව පොලිසියේ අපරාධ අංශයේ ස්ථානාධිපතිවරයා අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ෂණ කොමිෂන් සභාවේ නිලධාරීන් විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන තිබේ.

රුපියල් 25000ක මුදලක් අල්ලස් වශයෙන් ගනිමින් සිටියදී ඔහු මෙසේ අත්අඩංගුවට පත්ව තිබේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here