ක්‍රිකට් නිලවරණය මැයි 31 වැනි දා

0
4

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ නිලවරණය මැයි මස 31 වැනි දා පැවැත්වීමට නීතිපති උපදෙස් ලැබී ඇති බව ක්‍රීඩා අමාත්‍ය ෆයිසර් මුස්තෆා සඳහන් කරයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here