අවශ්‍ය මොහතේදී සහාය දෙන ජනාධිපති අපේක්ෂකයා ප්‍රකාශයට පත් කරන බව ශ්‍රිලනිප 16 කණ්ඩායම කියයි

0
4

Image result for SLFP super 16

අවශ්‍ය අවස්ථාවේදී තමන් සහය දෙන ජනාධිපති අපේක්ෂකයා ප්‍රකාශයට පත් කරන බව පසුගියදා අමාත්‍ය ධූරවලින් ඉවත් වූ ශ්‍රි ලංකා නිදහස් පක්ෂ 16යේ කණ්ඩායම පවසා සිටී.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here