රථ වාහන තදබදයට මෘදුකාංගයකින් දෙන්න යන විසදුම මෙන්න

0
7

ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රධාන නගර ආශ්‍රිතව පවතින රථවාහන තදබදයට ගූගල් දත්ත ආධාරයෙන් මෘදුකාංගයක් සකස් කොට ඒ සඳහා විසඳුම් සෙවිය හැකි බව මොරටුව විශ්වවිද්‍යාලයේ මහාචාර්ය අමල් කුමාරගේ මහතා පවසයි.

ඒ මහතා එම අදහස් පළ කළේ පොලිස්පති පූජිත් ජයසුන්දර මහතා වෙත ගමනාගමන ගැටලු විසඳීමට ගූගල් දත්ත භාවිත කළ හැකි ආකාරය පිළිබඳ සන්දේශයක් ඉදිරිපත් කරමිනි.

එහිදී විශේෂයෙන් නිර්මාණය කරන ලද මෘදුකාංග මත පදනම්ව කොළඹ සහ මහනුවර ඇතුළුව ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රධාන නගරවල පවතින ප්‍රවාහන සහ ගමනාගමන ගැටලු කළමනාකරණය කළ හැකි බව පෙන්වා දී තිබේ.

එමෙන්ම ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රවාහන ගමනාගමන කළමනාකරණය කිරීම සඳහා ප්‍රවාහන අමාත්‍යාංශය, පළාත් ප්‍රවාහන අමාත්‍යාංශ, රථවාහන පොලීසිය, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය සහ මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුව එක්ව කටයුතු කළ යුතු බවද මෙහිදී පවසා තිබේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here