ජාත්‍යන්තර අභ්‍යවකාශ මධ්‍යස්ථානය අද ලංකාවට දර්ශනය වෙයි

0
3

ජාත්‍යන්තර අභ්‍යවකාශ මධස්ථානය අද (18දා) රාත්‍රී 7.28ට ශ්‍රී ලංකාවට ඉහළින් ගමන් කිරීමට නියමිතය. වළාකුළුවලින් තොර පැහැදිලි අහසක් තිබේ නම් එය ශ්‍රී ලාකිකයන්ට පියවි ඇසට දැක ගැනීමට අවස්ථාවක් තිබේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here