පොසොන් පොහොය නිමිත්තෙන් විශේෂ දුම්රිය සේවාවක්

0
8

පොසොන් උත්සවය නිමිති කරගෙන අද (25දා) සිට 29 වැනිදා දක්වා විශේෂ දුම්රිය සේවා ක්‍රියාත්මක කරන බව දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කරයි.

 දිනය      වේලාව    ගමනාන්ත
 25  12.00pm  කොටුව – අනුරාධපුර
 26   3.30pm  කොටුව – අනුරාධපුර
 26   6.00am  අනුරාධපුර – කොළඹ
 26   5.00am  මාතර – අනුරාධපුර
 26  12.45pm  කොටුව – අනුරාධපුර
 26   6.00pm  කොටුව – අනුරාධපුර
 27   3.00am  අනුරාධපුර – මහව
 27   2.45am  මහව – අනුරාධපුර
 27   3.00am  කොටුව – අනුරාධපුර
 27   6.00am  කොටුව – අනුරාධපුර
 27  10.40am  මහව – අනුරාධපුර
 27   6.10pm  කොටුව – අනුරාධපුර
 27   7.40am  අනුරාධපුර – මහව
 27   3.45pm  අනුරාධපුර – මහව
 27   5.45pm  අනුරාධපුර – මාතර
 27   9.00pm  අනුරාධපුර – කොටුව
 28  1.35am  අනුරාධපුර – ගනේවත්ත
 28  9.50am  අනුරාධපුර – මහව
 28   6.00pm  අනුරාධපුර – කොටුව
 28  1.35pm  මහව – අනුරාධපුර
29   9.30am  අනුරාධපුර – මහව
29    11.30am  මහව – අනුරාධපුර
29  3.45pm  අනුරාධපුර -කොටුව

මීට අමතරව 26, 27 සහ 28 යන තෙදින තුළ අනුරාධපුර – මිහින්තලය හා මිහින්තලය – අනුරාධපුර අතර විශේෂ දුම්රිය ගමන්වාර 70කට වැඩි ප්‍රමාණයක් ධාවනය කිරීමටද සැලසුම් කර තිබෙන අතර, 27 හා 28 යන දෙදින තුළ අනුරාධපුර – මැදවච්චිය හා මැදවච්චිය – අනුරාධපුර අතර විශේෂ දුම්රිය සේවාවක්ද ක්‍රියාත්මක කෙරේ.

අදාළ කාලසීමාව තුළ දිනපතා ධාවනය වන දුම්රියවලට අමතර මගී මැදිරි එක් කිරීමටද කටයුතු කරන බව දුම්රිය අතිරේක සාමාන්‍යධිකාරී (මෙහෙයුම්) ආචාර්ය විජය සමරසිංහ මහතා සඳහන් කළේය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here