චිලී එක්ක යද්දි වලි දා ගත් ටීනා ශනෙල් (PHOTOS)

0
408

ටීනා ශනෙල් කියන්නේ නිරන්තරයෙන් විවිධ තේමාවලට අනුව සිදු කරන Photoshoot සඳහා දායකවන ජනප්‍රිය නිරූපණ ශිල්පිණියක්.

උපතින්ම හිමි බටහිර පෙනුම ඇය දායකවන සියලු නිර්මාණය හැඩ කරන්න සමත් වෙනවා.

ඇය දායක වූ නවතම Photoshoot එක මේ වනවිට අන්තර්ජාලයට නිකුත් වී තිබෙනවා.

එය පහතින්…..

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here