සිරසෙන් ආ තනුජා වසර 19කට පසු සිරස දමා යයි

0
1100

සිරස මාධ්‍ය ජාලයේ වසර 19ක පමණ කාලයක් සේවය කළ YFm හිටපු නාලිකා ප්‍රධානී තනුජා ජයවර්ධන ඉල්ලා අස් වී තිබේ.

MBC අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය ඇතුළු සියළු තනතුරුවලින් ඇය ඊයේ (06) දිනයේ දී එලෙස ඉල්ලා අස් වී ඇතැයි වාර්තා වේ.

”රස රිසි ගී” සංගීත වැඩසටහන ඉදිරිපත් කරමින් ජනප්‍රිය වූ ඇය නිවේදිකාවක ලෙස කටයුතු කිරීමෙන් පසු එහි පරිපාලනයට සම්බන්ධ ව සිටියාය.

වසර 07ක් YFm නාලිකා ප්‍රධානී ධූරය දැරූ තනූජා ජයවර්ධන 2015 වසරේ සිට MTV, MBC ප්‍රවර්ධන අධ්‍යක්‍ෂ ධුරය දරමින් සිටියා ය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here