ඒකාබද්ධයේ රැස්වීමට 16 කණ්ඩායමත් සහභාගී වෙනවා

0
3

අද (02) දිනයේ පැවැත්වෙන ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ පාර්ලිමේනතු කණ්ඩායම් රැස්වීම සඳහා තම කණ්ඩායම ද සහභාගීවන බව ජාතික ආණ්ඩුවෙන් ඉවත් වූ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ 16 කණ්ඩායම පවසයි.

මේ සඳහා තමන්ට ආරාධනා ලැබී ඇති බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී චන්දිම වීරක්කොඩි සඳහන් කරයි.

අද පස්වරු 04.00ට හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ පාර්ලිමේන්තු රැස්වීම පැවැත්වෙන බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී සී.බී රත්නායක පැවසී ය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here