වැඩිහිටි දීමනාව පොලිස් ආරක්ෂාව මධ්‍යයේ ජනතාව අතට

0
6

තැපැල් සේවක වැඩ වර්ජනය හේතුවෙන් නොලැබුණු වැඩිහිටි දිමනාව එම ආධාර ලාභින්ට ගෙවිම් කටයුතු පොලිස් නිලධාරින්ගේ ආරක්ෂාව මධ්‍යයේ ගිනිගත්හේන ප්‍රාදේශිය ලේකම් කාර්යයාලයේ නිලධාරින් විසින් අද (21) ආරම්භ කර තිබේ.

බගවන්තලාව පොලිස් බල ප්‍රදේශයේ ග්‍රාමසේවා වසම් 05කට අයත් වැඩිහිට දිමනා ලාභින් 875 දෙනෙකුට ගෙවිම් කටයුතුයි එසේ සිදු කරනු ලැබී ය.

බගවන්තලාව ධර්මරාජ විහාරස්ථානයේ දි මෙම වැඩිහිට දීමනාව ලබාදීම අද (21) සිදු කළ අතර අද එම මුදල ලබා ගැනිමට නොහැකි වූ වැඩිහිටයන්ට ගිනිගත්හේන ප්‍රාදේශිය ලේකම් කාර්යයාලය වෙත පැමිණ ලබා ගැනිමට හැකි බවත්, ඉදිරි දින කිහිපය තුළ තම ප්‍රාදේශිය ලේකම් කාර්යයාල බල ප්‍රදේශයේ සියළුම වැඩිහිටි දිමනා ලාභින්ට එම මුදල ලබා දිමට අවශ්‍ය කටයතු කරන බවත් ගිනිගත්හේන ප්‍රාදේශිය කාර්යයාලයේ නිලධාරියෙකු කියා සිටියේ ය.

බගවන්තලාව ධර්මරාජ විහාරස්ථානයේ දි අද වැඩිහිට දීමනාව ලබා ගත් සියළුම ආධාර ලාභින් මෙතෙක් එම ආධාර මුදල බගවන්තලාව තැපැල් කාර්යයාල මගින් ලබා ගෙන තිබිණ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here