විගණන පනත සම්මත වෙයි

0
7

ජාතික විගණන පනත් කෙටුම්පත සංශෝධන සහිතව ඊයේ (05) පාර්ලිමේන්තුවේ දී සම්මත වී තිබේ.

අද දිනයේ දී පළාත් සභා මැතිවරණය සම්බන්ධයෙන් කල් තැබීමේ විවාදයක් පැවැත්වීමට ද නියමිතයි.

ඒකාබද්ධ විපක්ෂය පාර්ලිමේන්තුවේ දී පළාත් සභා මැතිවරණය දිගින් දිගටම කල්දැමීම සම්බන්ධයෙන් ප්‍රශ්න කළ අතර, අනතුරුව පක්ෂ නායක රැස්වීමේ දී තීරණය වූයේ ඒ සම්බන්ධයෙන් කල් තැබීමේ විවාදයක් පැවැත්වීමටයි.

දෙමළ ජාතික සන්ධානය විසින් පළාත් සභා මැතිවරණය සම්බන්ධයෙන් වූ විවාදයේ යෝජනාව පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරනු ඇත.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here