අලි වැට ආරක්ෂා කරන්න සිවිල් ආරක්ෂක බලකාය යොදවයි

0
1

අලි වැට ආරක්ෂක කටයුතු සඳහා සිවිල් ආරක්ෂක බලකා භටයින් 3000ක් යෙදවිමට කටයුතු කරන බව සිවිල් ආරක්ෂක බලකා දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.

මූලික පුහුණුව ලබාදීමෙන් පසු ඔවුන් අදාළ රාජකාරි සඳහා යෙදවීමට කටයුතු කරන බව එම දෙපාර්තමේන්තුවේ අතිරේක අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් නිර්මාල් කොස්වත්ත සඳහන් කරයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here