විද්‍යුත් හැඳුනුම්පතේ මූලික අදියර අද සිට

0
24

නව විද්‍යුත් ජාතික හැඳුනුම්පත නිකුත් කිරීමේ මූලික අදියර වශයෙන් ක්‍රියාත්මක සුහුරු කාඩ්පත අද (27) සිට නිකුත් කරන බව පුද්ගලයන් ලියාපදිංචි කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුව ප්‍රකාශ කරයි.

එම දෙපාර්තමේන්තුව පැවසුවේ විද්‍යුත් ජාතික හැඳුනුම්පත නිකුත් කරන තුරු එම කාඩ්පත වළංගුවන බවයි.

ඒ අනුව අදාළ කාඩ්පත අද සිට වයස අවුරුදු 15 සම්පූර්ණ කළ අයට, හැඳුනුම්පත අස්ථානගත වූ පුද්ගලයන්ට, හැඳුනුම්පත සංශෝධනය කරන පුද්ගලයන්ට, ඇතුළු නව හැඳුනුම්පත් ලබා ගන්නා පුද්ගලයන්ට නිකුත් කෙරෙනු ඇත.

එහි දෙවන අදියර ලෙස 2018 වර්ෂයේ දී සියලු පුරවැසියන්ට නව හැඳුනුම්පත් නිකුත් කිරීමටයි නියමිත ව ඇත.

දෙවන අදියර යටතේ එම නව හැඳුනුම්පතට ඇඟිලි සලකුණ ද ඇතුළත් කිරීමට නියමිතයි.

ඒ අනුව හදිසි ආපදා තත්වයක දී වුව ද හැඳුනුම්පත නොමැතිව එම පුද්ගලයාගේ අනන්‍යතාව තහවුරු කරගත හැකි ආකාරයෙන් නව හැඳුනුම්පත සකස්වනු ඇත.

මැතිවරණයක දී තම ඡන්දය භාවිත කිරීම ඇතුළු හැඳුනුම්පත අත්‍යාවශ්‍ය කරුණුවල දී වුව ද එය නොමැතිව සේවාවන් ලබාගත හැකි ලෙස අනන්‍යතා තොරතුරු නෛතික දත්ත හුවමාරු පද්ධතියක් මෙම නව හැඳුනුම්පත සකස් කිරීම මගින් සිදුවනු ඇත.

මේ අතර නව හැඳුනුම්පත හිමි පුද්ගලයාගේ පවුලේ සාමාජිකයන්ගේ තොරතුරු ද නව හැඳුනුම්පත සකස් කිරීම මගින් නීත්‍යානුකූල පසුබිමක් යටතේ තහවුරු කර ගැනීමට ද එමගින් හැකියාවක් ලැබීම එහි ඇති තවත් විශේෂත්වයකි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here