ඒකාබද්ධ විපක්ෂය නම වෙනස් කරයි

0
7

ඉදිරියේදී ඒකාබද්ධ පොදුජන පෙරමුණ ලෙස කටයුතු කිරීමට ඒකාබද්ධ විපක්ෂ කණ්ඩායම තීරණය කර තිබේ.

ඊයේ (10) පස්වරුවේ රැස් වූ ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ පක්ෂ නායක රැස්වීමේ දී එම තීරණයට එළැඹ ඇත.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here