දක්ෂිණ අධීවේගී මාර්ගය ලක්ෂයකට අධික සංඛ්‍යාවක් භාවිතා කරයි

0
16

අවුරුදු උත්සව සමය තුළ දෛනික ව රථ වාහන ලක්ෂයකට අධික සංඛ්‍යාවක් දක්ෂිණ අධිවේගී මාර්ගය භාවිත කරන බව දක්ෂිණ අධීවේගී මාර්ගයේ නඩත්තු හා මෙහෙයුම් අධ්‍යක්ෂ එස්. ඕපනායක පවසයි.

පැය 24 පුරාම එම රථ වාහන පරික්ෂා කිරීම් කටයුතු අධිවේගී පොලිස් කොට්ඨාසය විසින් සිදු කරන බව ඔහු සඳහන් කළේ ය.

එමෙන්ම හදිසි ආපදා සහ අනතුරු සිදුවන අවස්ථාවල දී රියැදුරන්ට පහසුකම් සැලසීම සඳහා පොලිස් විශේෂ කාර්යය බලකාය අධිවේගී පොලිස් කොට්ඨාසය සහ අධිවේගී මාර්ගයේ මෙහෙයුම් අංශ ක්‍රියාත්මක බව ඔහු වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේ ය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here