ජාතික විගණන පනතට කතානායකවරයා අත්සන් තබයි

0
4

පාර්ලිමේන්තුවේ දී සම්මත වූ ජාතික විගණන පනතට කථානායක කරු ජයසූරිය අද (17) අත්සන් තබා තිබේ.

පසුගිය 5 වන දා අදාළ පනත් කෙටුම්පත පාර්ලිමේන්තුවේ දී සංශෝධන සහිතව සම්මත විය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here