ගිලිහී යන ගල් කොටස් නැවතත් සීගිරියට

0
12

ලෝක උරුමයක් ලෙස සැලකෙන ඓතිහාසික සීගිරි ගලෙන් ගිලිහී යන පාෂාණ කොටස් නැවතත් සවි කිරීමේ විශාල ව්‍යාපෘතියක් ආරම්භ කර ඇති බව භූ විද්‍යා සමීක්ෂණ හා පතල් කාර්යාංශයේ සභාපති අසේල ඉද්දවෙල පවසයි.

සීගිරි ගලේ ගිලිහී යන ගල් කොටස් නැවත සීගිරි ගලට සවිකිරීම මෙන්ම, නැඟීමට ඇති සුදු යකඩ පඩිපෙළත් බිතුසිතුවම් අතරත් ඇති ඉඩ වැඩි කරමින් අලුතින් වේදිකාව ඉදිකිරිම සහ තවත් ප්‍රතිසංකරණ රැසක් එහි දි සිදු කරනු ඇත.

මේ වනවිට සිගිරි පව්ව පිහිටි, ජනතාවට ගමන් කිරීමට නොහැකි ස්ථාන කිහිපයකට ම ඉතා අවදානම් ගමනක යෙදී එම ස්ථානවල ආරක්ෂිත පාලම් ඉදි කර සීගිරි ගලේ ආරක්ෂාව පිළිබඳව සහ ප්‍රතිසංස්කරණ කටයුතු පිළිබඳ නිලධාරීන්ට ගමන් කිරීමට හැකිවන පරිදි අලුතින් යකඩ හා සුදුයකඩ පඩිපෙළවල් ඉදිකිරීම සිදු කෙරෙන බවද ඔහු වැඩිදුරටත් පැවසී ය.

අතිවිශාල ජනතාවක් සීගිරිය නැරඹීම සඳහා පැමිණෙන අවස්ථාවන්හි දී බිතු සිතුවම් ගුහාව නැරඹීම සඳහා එහි ප්‍රමාණවත් ඉඩකඩ නොමැතිවීමෙන් පසුගිය දිනවල ජනතාව දැඩි අසීරුතාවයකට පත් ව ඇත.

ඒ හේතුවෙන් බිතු සිතුවම් ගුහාව නැරඹීමට හැකිවන පරිදි එම ගුහාව ඉදිරිපිටින් වු ස්ථානය සුදුයකඩ යොදා ගනිමින් විශාල කිරීම ද මේ වනවිට සිදු කර අවසන් වේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here