වීසා ලබාදීමේ ක්‍රමවේදය සංශෝධනය කෙරේ

0
24

මෙරට ක්‍රියාත්මක වීසා ලබාදීමේ ක්‍රමවේදය සංශෝධනය කිරීමට අභ්‍යන්තර කටයුතු සහ වයඹ සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය තීරණය කර තිබේ.

වීසා ලබාදීමේ ක්‍රමවේදය දීර්ඝ කාලයකින් යාවත්කාලීන නොකිරීම තුළ මතු වී ඇති ගැටළු මුල් කර ගනිමින් මෙම තීරණය ගත් බව විෂයභාර ඇමති එස්.බී. නාවින්න කියා සිටී.

මේ සඳහා නව රෙගුලාසි මාලාවක් මේ වනවිටත් සකස් කර ඇති අතර, විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය ඇතුළු අමාත්‍යාංශ කිහිපයක් ඊට දායකත්වය ලබා දී තිබේ.

නීතිපතිවරයාගේ අවසරය ලද වහාම එය ගැසට් නිවේදනයක් මගින් ප්‍රකාශයට පත් කිරීමට බලාපොරොත්තුවන බව අමාත්‍යවරයා තවදුරටත් සඳහන් කළේ ය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here