“ජනාධිපතිවරයා සහ අගමැතිවරයා අතර මෙතෙක්‌ කිසිදු එකඟතාවක් ඇති වී නැහැ” – ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය

0
5

ආණ්‌ඩුවේ ඉදිරි දේශපාලන කටයුතු පිළිබඳව ජනාධිපතිවරයා සහ අගමැතිවරයා අතර මෙතෙක්‌ කිසිදු එකඟතාවකට හෝ කිසිදු තීරණයකට පැමිණ නැතැයි ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය නිවේදනය කරයි.
 
එම නිවේදනයේ මෙසේ සඳහන් වේ… “පළාත් පාලන මැතිවරණයෙන් අනතුරුව ජනාධිපති මෛත්‍රිපාල සිරිසේන මහතා සහ අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා අතර ඉදිරි දේශපාලන කටයුතු පිළිබඳව ඇතිවූවා යෑයි කියන එකඟතා පිළිබඳව ඇතැම් මාධ්‍ය තුළ විවිධ මත පළ වෙමින් තිබේ.
 
 පළාත් පාලන ආයතනවල බලය පිහිටුවීම හෝ ආණ්‌ඩුවේ ඉදිරි දේශපාලන කටයුතු පිළිබඳව එවැනි කිසිදු තීරණයකට හෝ එකඟතාවකට එළඹ නැති බැවින් එම මාධ්‍ය වාර්තා ප්‍රතික්‌ෂේප කෙරේ.”

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here