විජයකලා ගැන තීන්දුවක් ගන්න නීතිපතිට දැනුම් දෙයි

0
10

විජයකලා මහේෂ්වරන් රාජ්‍ය අමාත්‍යවරියගේ ප්‍රකාශයෙන් ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ හෝ පවතින නීතියේ යම්කිසි විධිවිධානයක් උල්ලංඝණය වී ඇත්දැයි විමර්ශනය කොට අදාළ නීතිමය පියවර ගන්නා ලෙස කථානායකවරයා විසින් නීතිපතිවරයා වෙත දැනුම් දී තිබේ.

කථානායක කාර්යාලය විසින් නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් මේ බව පවසා ඇත.

අද (03) පාර්ලිමේන්තුවේ දී විජයකලා මහේෂ්වරන් රාජ්‍ය අමාත්‍යවරිය විසින් සිදු කළ ප්‍රකාශයන් සම්බන්ධයෙන් ගන්නා ඉදිරි පියවර කුමක් ද යන ප්‍රශ්නය පැන නැගී තිබිණි.

ඒ සමඟම නැගී සිටි පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් ගණනාවක් විසින් මේ පිළිබඳව පියවරක් ගැනීමේ අවශ්‍යතාවය පෙන්වා දුන් අතර එම ප්‍රකාශය තුළින් ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 07 වන උපලේඛනයයේ සඳහන් දිවුරුම් උල්ලංඝණය වී ඇති බවට ද අදහස් පළ කර ඇත.

මෙම කරුණු සියල්ල සැලකිල්ලට ගැනීමෙන් අනතුරුව අමාත්‍යවරිය සම්බන්ධයෙන් අවශ්‍ය පියවර ගැනීම සඳහා කථානායකවරයා විසින් මෙම තීරණය ගෙන තිබේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here