දුම්වැටි අලෙවිය වැඩි කරගන්න සමාගම් අලුත් උපක්‍රමයකට යයි

0
13

Image result for Cigarette

දුම්වැටි සම්බන්ධයෙන් රජයේ ප්‍රතිපත්ති සහ මිල ඉහළ දැමීම නිසා පහත වැටී ඇති දුම්වැටි අලෙවිය වැඩි කරගැනීමට එම සමාගම් අලුත් උපක්‍රමයක් ආරම්භ කර තිබේ.

වෙළදසැල් තුළ ඇති “අභිෂේකා” නැමැති වෙළද ප්‍රවර්ධන ක්‍රමවේදය ඔවුන්ගේ අලුත් උපක්‍රමය බවට පත් වී ඇත.

මේ අතර වෙළඳසැල්වල නම සඳහන් කර ‘අභිෂේක’ නමැති දැන්වීම් පුවරුවක් ලබාදෙන අතර තවත් ප්‍රතිලාභ රැසක් වෙළඳසැල් හිමියන්ට, පිරිනැමීමට දුම්කොළ සමාගම කටයුතු කරමින් සිටින බව මධ්‍යසාර හා මත්ද්‍රව්‍ය තොරතුරු මධ්‍යස්ථානය සඳහන් කර සිටී.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here