ගත වූ මාස 04 තුළ දී සංචාරකයන් පැමිණීමේ වර්ධනයක්

0
5

2018 වසරේ මුල් මාස 04 තුළ දී විදෙස් සංචාරකයින් 888,353 ක් ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණ ඇතැයි ශ්‍රී ලංකා සංචාරක සංවර්ධන අධිකාරිය සිය නවතම දත්ත වාර්තා නිකුත් කරමින් සඳහන් කයි.

එම සංඛ්‍යාව ඉකුත් වසරේ මුල් මාස 04 දී මෙරටට පැමිණි සංචාරකයින් සංඛ්‍යාව වූ 765,202 ට වඩා 16.1%ක වර්ධනයක් මේ වසරේ වසරේ මුල් මාස 04 දී වාර්තා වී තිබෙන බව ද එම අධිකාරිය පෙන්වා දේ.

ඒ අනුව ජනවාරි මාසයේ දී සංචාරකයින් 238,924 ක්ද, පෙබරවාරි මාසයේ දී සංචාරකයින් 235,618 ක් ද ,මාර්තු මාසයේ දී 233,382 ක්ද සහ අප්‍රෙල් මාසයේ දී 180,429 ක්ද මෙරටට පැමිණ තිබේ.

මෙහිදී අප්‍රේල් මාසය තුළ දී 180,429ක සංචාරකයින් පිරිසක් ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණ ඇති අතර එය ඉකුත් වසරේ අප්‍රේල් මාසයේ දී පැමිණි සංචාරකයින් සංඛ්‍යාව වූ 160,249 හා සැසඳීමේ දී 12.6%ක ඉහළ යාමකි.

පසුගිය අප්‍රෙල් මාසයේ දී ශ්‍රී ලංකාවට වැඩියෙන්ම සංචාරකයින් පැමිණ ඇත්තේ ඉන්දියාවෙනි. එම සංඛ්‍යාව 29,86දකි. බ්‍රිතාන්‍යයෙන් සංචාරකයින් 26,063ක්ද, චීනයෙන් 17 ,462 ක්ද, ඕස්ට්‍රේලියාවෙන් 14,023 ක්ද ,ජර්මනියෙන් 10,803ක්ද, ඇමෙරිකාවෙන් 8679 ක්ද වැඩි වශයෙන් මෙරටට පැමිණ ඇත.

මීට අමතරව ප්‍රංශයෙන් සංචාරකයින් 7411 ක්ද, මාලදිවයිනෙන් 5696, කැනඩාවේ 4972 ක්ද, රුසියාවෙන් සංචාරකයින් 4027 පැමිණ ඇත.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here