සරසවි විරෝධතාවයක් නිසා පුරහල අවට රථ වාහන තදබදයක්

0
14

සරසවි සිසුන්ගේ විරෝධතාවක් හේතුවෙන් කොළඹ – පුරහල අවට රථ වාහන් තදබදයක් දක්නට ලැබෙන බව වාර්තා වේ.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here