නාවල අවට දැඩි වාහන තදබදයක් ඇති වෙයි

0
9

Image result for traffic sri lanka nawala

ශ්‍රී ලංකා විවෘත විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍යන්ගේ විරෝධතා පාගමනක් හේතුවෙන් නාවල ප්‍රදේශය අවට දැඩි රථ වාහන තදබදයක් හටගෙන ඇති බව වාර්තා වේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here