උසස් පෙළ හා ශිෂ්‍යත්වය වෙනුවෙන් උපකාරක පන්ති නවත්වයි

0
10

2018 අ.පො.ස උසස් පෙළ විභාගය වෙනුවෙන්, 2018 ජූලි මස 31 වන දින මධ්‍යම රාත්‍රීයේ සිට 2018 සැප්තැම්බර් මස 1 වන දා දක්වා විභාග අපේක්ෂයන් සඳහා උපකාරක පන්ති පැවැත්වීම තහනම් කර තිබේ.

5 වසර ශිෂ්‍යත්ව විභාගයට අදාළව 2018 අගෝස්තු මස 1 වන දා මධ්‍යම රාත්‍රී 12 යේ සිට, විභාගය අවසන් වන දින දක්වා උපකාරක පන්ති තහනම් වී කර ඇති බව විභාග දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනය කරයි.

ඒ අනුව, විභාග අපේක්ෂකයින් සඳහා උපකාරක පන්ති සංවිධානය කිරීම, එම පන්ති මෙහෙය වීම ද තහනම් වෙනු ඇත. විෂයානුබද්ධ දේශන, සම්මන්ත්‍රණ හා වැඩ මුළු පැවැත් වීම මෙමඟින් තහනම් වේ.

එමෙන්ම උක්ත විභාගය සඳහා අනුමාන ප්‍රශ්න ඇතුළත් ප්‍රශ්න පත්‍ර මුද්‍රණය හා ඒවා බෙදා හැරීම ද තහනම් වේ.

විභාග ප්‍රශ්න පත්‍රවල ප්‍රශ්න ලබා දෙන බවට හෝ ඒ සමාන ප්‍රශ්න ලබා දෙන බවට හෝ පෝස්ටර්, බැනර්, අත්පත්‍රිකා, විද්‍යුත් හෝ මුද්‍රිත මාධ්‍ය මඟින් ප්‍රසිද්ධ කිරීම හෝ එවැනි දෑ ළඟ තබා ගැනීම සපුරා තහනම්වනු ඇත.

යම් අයෙක් හෝ ආයතනයක් හෝ වෙනත් පාර්ශවයක් මෙකී නියෝග නොසලකා ක්‍රියා කරනු ලබයි නම් ඒ තැනැත්තා හෝ ආයතනය හෝ එම පාර්ශවය මෙම පනත යටතේ වරදකරුවෙකුවනු ඇති බව ද එම නිවේදනයේ වැඩිදුරටත් දැක් වේ.

මේ අතර කිසියම් පුද්ගලයෙකු හෝ ආයතනයක් මෙම නියෝග යම් ආකාරයකින් කඩ කිරීමක් හෝ උල්ලංඝණය කිරීමක් සිදු කළහොත් ළඟම ඇති පොලිස් ස්ථානයට, පොලිස් මූලස්ථානයට හෝ විභාග දෙපාර්තමේන්තුව වෙත පැමිණිලි කරන ලෙස ද විභාග දෙපාර්තමේන්තුව වැඩිදුරටත් නිවේදනය කරයි.

පහත සඳහන් දුරකථන අංක ඔස්සේ අදාළ පැමිණිලි සිදු කළ හැකියි.
පොලිස් මූලස්ථානය – 0112421111
පොලිස් හදිසි ඇමතුම් අංකය – 119
ක්ෂණික ඇමතුම් අංකය(වි.දෙපාර්තමේන්තුව) – 1911
පාසල් විභාග සංවිධාන ශාඛාව – 0112784208 / 0112784537

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here