ඇමෙරිකානු ඩොලරය වාර්තා කර වැඩිම අගය අදත්

0
9

අමෙරිකානු ඩොලරයට සාපේක්ෂව රුපියලේ අගය මේ වන විට රුපියල් 159.04ක් ලෙස ඉහළ ගොස් තිබේ.

ඉතිහාසයේ පළමු වතාවට රුපියලේ අගයට සාපේක්ෂව අමෙරිකානු ඩොලරයේ විකුණුම් අගය අද දිනයේ ද ඉහළ අගයක් ගනු ලැබී ය.

වාර්තා වූ පරිදි ඊයේ දිනයේ ගනුදෙනු අවසන් වන විට අමෙරිකානු ඩොලරයේ අගය රුපියල් 158.69 ක් ලෙස පැවතුණි

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here