කැබිනට් ඇමතිකමක් ගන්න විජේදාස රාජපක්ෂ ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයට

0
105

Image result for Wijedasa rajapakse

හිටපු අමාත්‍ය, පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී විජේදාස රාජපක්ෂ මහතා ජනපති ලේකම් කාර්යාලයට පැමිණ තිබේ.

යහපාලන ආණ්ඩුවෙන් නව කැබිනට් මණ්ඩලයක් අද දිවුරුම් දීමට නියමිත ය. අද දිනයේදී ජනපති ලේකම් කාර්යාලයට පැමිණෙන ලෙස දන්වා තිබුණේ ඇමතිවරුන්ට පමණකි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here