වැලිකඩ රැඳවියන්ට ස්ථාන මාරුවක්

0
2

වැලිකඩ බන්ධනාගාරයේ රැඳවියන් 400ක් අගුණකොලපැලැස්ස බන්ධනාගාරයට යොමු කිරීමට පියවර ගෙන තිබේ.

එළැඹෙන මාර්තු මාසය තුළ ඔවුන් එලෙස මාරුකර යවන බව බන්ධනාගාර දෙපාර්තමේන්තුවේ උසස් නිලධාරියෙක් සඳහන් කරයි.

මේ වනවිට වැලිකඩ බන්ධනාගාරයේ දැඩි තදබදයක් පවතින බව එම උසස් නිලධාරියා සඳහන් කළේ ය.

එම නිලධාරියා සඳහන් කළේ, අගුණකොලපැලැස්ස බන්ධනාගාරයේ සිරකරුවන් 1200කට පමණ පහසුකම් පවතින බවයි.

මේ වනවිට තංගල්ල බන්ධනාගාරය වසා දමා එහි සිටි රැඳවියන් අගුණකොළපැලැස්ස බන්ධනාගාරයට මාරුකර තිබේ.

වැලිකඩ බන්ධනාගාරයේ සිට මාරු කර යවනු ලබන සිරකරුවන් සඳහා අමතර බන්ධනාගාර නියාමකවරුන් පිරිසක් ද අනුයුක්ත කරන බව එම උසස් නිලධාරියා පැවසී ය.

කොළඹ රිමාන්ඩ් බන්ධනාගාරයේ සහ කොළඹ මැගසින් බන්ධනාගාරයේ රැඳවියන් 8,000ක් පමණ සිටිති.

ජාත්‍යන්තර ප්‍රමිතීන්ට අනුකූල ව 2014 වසරේ දී ඉදිකිරීම් ඇරඹූ අගුණකොලපැලැස්ස නව බන්ධනාගාරය විවෘත කෙරුණේ, 2017 වසරේ දී ය.

රුලියල් මිලියන 4996ක වියදමින් අක්කර 65ක භූමි ප්‍රමාණයක් ඉදි කළ මෙම බන්ධනාගාරයේ රැඳවියන් 1500 කට පහසුකම් ලබාදිය හැකි ය.

අගුණකොළපැලැස්ස බන්ධනාගාරයට පිහිණුම් තටාංගනයක් ඇතුළු අංග සම්පූර්ණ ක්‍රීඩා සංකීර්ණයක්, බන්ධනාගාර රෝහලක්, වෘත්තීය පුහුණු මධ්‍යස් ථානයක්, කර්මාන්ත සංකීර්ණයක් සහ නිලධාරීන් සඳහා නිල නිවාස 140ක් ඇතුළත් ය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here