පෘථිවියේ භ්‍රමණ වේගයට පවා බලපෑම් කරන මිනිසා විසින් කරන ලද දැවැන්ත ඉදිකිරීම ගැන ඔබ දන්නවාද?

0
429

චීනයේ පිහිටා ඇති Three Gorges වේල්ල ලෝකයේ ඇති විශාලතම ජල විදුලි බලාගාරය වන අතර මුහුදු මට්ටමේ සිට මීටර් 175 (අඩි 574) ක් පමණ , මුහුදු මට්ටමේ සිට පහළට මීටර් 91 ක් (අඩි 299) පමණ වේ.

ජලාශයේ ඇති ජලාශය කිලෝමීටර් 660 ක දුරින් සහ කිලෝමීටර් 1.12 කි. ) සාමාන්‍යයෙන් පළල ජලාශයේ සමස්ත මතුපිට වර්ග කිලෝමීටර 1045 ක් වන අතර වර්ග කිලෝමීටර 632 ක භූමි ප්රමාණයකින් එය ගලා යයි.

එමෙන්ම ජලාශයේ ජලය ටොන් බිලියන 42 ක් බරින් යුක්ත වේ.

මෙහි වේල්ලේ උස මීටර 181ක් වන අතර වේල්ල 2.3KM දිගකින් යුක්ත වේ.

මෙම වේල්ල තැනීමට කොන්ක්‍රීට් කියුබික් මීටර මිලියන 16 වැයවී ඇති අතර එය ලෝක වාර්තාවක්ද වීම කැපී පෙනේ.

මෙයින් උත්පාදනය කරන මුලු විදුලිය ප්‍රමාණය මෙගාවොට් 22500කි.ලංකාවේ වික්ටෝරියා ජලාශයේ උත්පාදනය කරන මුලු විදුලිය ප්‍රමාණය මෙගාවොට් 210කි.එසේ බැලූ කළ මෙහි විශාලත්වය වටහා ගැනීමට ඔබට අපහසු නොවනු ඇත.

මේ ජලාශය ඉදිකිරීමේදී නගර 13ක් උප නගර 140ක් ගම්මාන 1600ක් ජලාශයට යටවී ඇති අතර මිනිසුන් මිලියන 1.3කට වඩා පිරිසක් නැවත පදිංචි කිරීමටද සිදුවී ඇත

මෙහි ඇති සුවිශේෂීම කරුණ නම් ,

මෙම ජලාශය මගින් අධික ස්කන්ධයක ජල ප්‍රමාණයක් රඳවා ගැනීම පිට කිරීම හා හුවමාරු කිරීම නිසා පෘථිවියේ භ්‍රමණ වේගය සැළකිය යුතු ප්‍රමාණයකින් අඩුවී ඇති බව පර්යේෂකයින් පැවසීමයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here