ලොව විශාලතම ගුවන් යානාව මත්තලට

0
24

ලොව විශාලතම භාණ්ඩ ප‍්‍රවාහන ගුවන් යානාව ලෙස සැලකෙන ඇන්ටනොවු AN-32 වර්ගයේ යානාවක් හම්බන්තොට මත්තල ජාත්‍යන්තර ගුවන් තොටුපලට ගොඩ බස්වා තිබේ.

මෙම ගුවන් යානාව එන්ජින් හයකින් යුක්ත වන අතර ගොඩබැස්වීම සදහා හැකියාව ඇත්තේ ලෝකයේ සීමිත ගුවන් තොටවල් කිහිපයක් සදහා පමණි.

ටොන් ලක්‍ෂ දෙකක් එකවර ප‍්‍රවාහනය කිරීමට මෙම යානාවන්ට හැකිය.

යානය ගොඩබස්වා ඇත්තේ එහි යානාවට ඉන්ධන ලබා ගැනීම හා කාර්ය මණ්ඩලයේ කටයුතු සදහායි.

මත්තල ගුවන් තොටුපල වී ගබඩා කිරීම මෑතකදී භාවිත කරන ලදී. ඒ අර්ථයෙන් වී ගබඩා පරිශ‍්‍රයකට ලොව විශාලතම ගුවන් යානාවක් ගොඩ බැස්වූ මුල්ම අවස්තාවද මෙය විය හැක

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here